S.I.C.A.P este platforma publică de achiziții publice, (Sistem informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice) care înlocuiește SEAP.

Site-ul oficial al Sistemului informatic colaborativ pentru achizițiilor publice S.I.C.A.P este www.e-licitatie.ro, operat de către Agenția pentru Agenda Digitală a României (AADR)

Potrivit legii, toate autoritățile contractate sunt obligate să se înscrie în S.I.C.A.P. și să publice anunțurile de intenție, participare și atribuire pentru procedural proprii. Până în 2018 ponderea contractelor de achiziție publică atribuite electronic trebuie să ajungă la 100%, adică cu ajutorul unei platforme precum SICAP sau echivalent.

Praguri achiziții publice S.I.C.A.P

Pentru contractele de achiziție a căror valoare estimată depășește un anumit prag stabilit în lege, autoritatea contractantă este obligată să publice un anunț de intenție, respectiv anunț de participare și cerere de ofertă.

În plus, OUG nr. 45/2018 a adus o modificare a pragurilor valorice prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Astfel, noile praguri valorice vor fi următoarele:

  • 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de lucrări;
  • 648.288 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de produse și de servicii;
  • 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale.

Autoritatea contractantă poate achiziționa direct, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mica decât

  • 135.060 lei în cazul produselor și serviciilor

ACHIZIȚIONAȚI PRIN S.I.C.A.P.

FIRMA NOASTRĂ ESTE PREZENTA PE SITE-UL DE ACHIZIȚII PUBLICE E-LICITATIE.RO / S.I.C.A.P.

Datele de identificare pe S.I.C.A.P. – la secțiunea Operatori Economici (Participanți) – sunt următoarele :

  • Tip de Ofertant: Societate Comerciala
  • Denumire Entitate: M-G EXIM ROMITALIA S.R.L.
  • Oraș – BUCURESTI
  • Cod Unic de Înregistrare: RO 10363240

Firma M-G EXIM ROMITALIA va ofera posibilitatea de a achizitiona prin sistemul S.I.C.A.P oricare dintre produsele disponibile pe www.mgromitalia.ro

In cazul in care produsele dorite de dumneavoastra nu se regasesc pe S.I.C.A.P, va rugam sa ne contactati pentru a actualiza catalogul online.

Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la telefon 0735 521 261 sau email vanzari@mgromitalia.ro